Visita a la fàbrica

Vista de fàbrica

Magatzem

Magatzem

Laboratori

Magatzem de matèries primeres


Aplicació principal

Emmotllament per injecció, extrusió i bufat