Millora de la formulació

Aplicació principal

Emmotllament per injecció, extrusió i bufat