Additius de PVC

Aplicació principal

Emmotllament per injecció, extrusió i bufat